Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING Huidtherapie Erika Mouthaan

Versie 0.1 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-05-2019

Maasstadweg 31                                                                                                                                                                                                                   3079DZ  Rotterdam                                                                                                                                  

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van praktijk Huidtherapie Erika Mouthaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

​

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Huidtherapie Erika Mouthaan verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van het softwareprogramma van de beroepsgroep waar wij mee werken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens die wij van u verwerken zijn de volgende:

•    Voor- en achternaam

•    Geboortedatum

•    Adresgegevens

•    Telefoonnummer

•    E-mailadres

•    Eventuele medische gegevens

​

DOELEINDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Huidtherapie Erika Mouthaan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•    Om goederen en diensten bij u af te leveren

​

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

​

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Huidtherapie Erika Mouthaan verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Huidtherapie Erika Mouthaan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

​

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidtherapie Erika Mouthaan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huidtherapiemouthaan.nl

Huidtherapie Erika Mouthaan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij  de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

​

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Huidtherapie Erika Mouthaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van huidtherapie Erika Mouthaan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@huidtherapiemouthaan.nl

​

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we nog aan deze privacyverklaring voldoen. Heeft u vragen of opmerking over deze verklaring of over de uitvoering ervan? Neem dan contact met ons op via: info@huidtherapiemouthaan.nl

Huidtherapie Erika Mouthaan                                                                                                                                                                                        Maasstadweg 31                                                                                                                                                                                                                  3079 DZ  Rotterdam                                                                                                                                                                                                            Tel: 010-2037866 / 06-40795169