Privacybeleid


9 december 2020
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Huidtherapie Erika Mouthaan acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,
  via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
  die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in
  gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
  en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
  bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  Huidtherapie Erika Mouthaan is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
  privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
  met welk doel bij de webwinkel huidtherapiemouthaan.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig
  te lezen.
  Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
  Huidtherapie Erika Mouthaan.

  Uw account
  Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan
  informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een
  account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
  Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw
  toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.
  Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij
  u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw
  account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

  Verstrekken aan derden
  Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
  van ons kunnen ontvangen.
  Afhandelen bestelling
  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
  netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst
  geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
  van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens,
  telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van
  uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde
  klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
  Verstrekken aan derden
  Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
  van ons kunnen ontvangen.

  Plaatsen van reviews op de website
  U kunt een review voor ons achterlaten. Wij gebruiken de benodigde persoonsgegevens om
  de review op de website te publiceren Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en emailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie 1 jaar.

  Contactformulier en Nieuwsbrief
  Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken
  wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij
  bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
  producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
  afmelden.Via uw account kunt u dit ook doorgeven.
  Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
  Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.
  Verstrekken aan derden
  Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
  van ons kunnen ontvangen.

  Reclame
  Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit
  doen wij:
 • per e-mail
  U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een
  afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.
  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
  Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens
  onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk
  verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

  Statistieken
  Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn
  altijd geanonimiseerd.

  Beveiliging
  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens
  bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis
  kan gaan.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
  Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
  deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te
  kondigen.

  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
  contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
  U hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
  gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Klacht indienen
  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
  te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens
  Huidtherapie Erika Mouthaan
  Maasstadweg 31
  3079DZ Rotterdam
  info@huidtherapiemouthaan.nl
  102037866

HOE LANG WE MEDISCHE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

​