Klachtenprocedure

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn over de door ons geleverde zorg, dienstverlening, organisatie van de praktijk of het door ons verstrekte advies bent u verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van uw klacht.

De eerste stap

In eerste instantie dient u uw klacht, mondeling of schriftelijk, bij ons in. De mogelijkheid bestaat namelijk dat wij ons niet bewust zijn dat u ontevreden bent en waarover u niet tevreden bent. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak lijdt een gesprek al tot opheldering.Wij zullen onze uiterste best doen een oplossing te zoeken. Binnen 5 werkdagen krijgt u een inhoudelijke reactie van ons.                        

Voor wat betreft levering van artikelen leven wij de garantiebepalingen van de fabrikant na. Als de kwaliteit van het artikel niet voldoende is door aantoonbare materiaalfouten, die optreden binnen de door de fabrikant gestelde garantietermijn, dan ruilen wij het artikel direct om voor een nieuw exemplaar. In alle andere gevallen leggen wij het product voor ter beoordeling aan onze leverancier. Als de leverancier ons uitsluitsel geeft, nemen wij direct contact met u op. Wij leggen uw klacht vast op een klantenformulier. Mocht u het met de uitspraak van de leverancier niet eens zijn dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.

Klachtenprocedure

Indien het gesprek geen of onvoldoende oplossing biedt of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

Klachtenloket Paramedici voor zowel een klacht die betrekking heeft op huidtherapie, Therapeutisch Elastische Kousen of mammacare (borstprothesen). Via de website van het Klachtenloket paramedici vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg om uw klacht in te kunnen dienen. 

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Wanneer de Geschillencommissie

Wanneer u zich niet kunt vinden in de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld  kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

 Het indienen van een geschil betreffende huidtherapie, Therapeutisch elastische kousen of mammacare (borstprothesen) gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici, daar vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

Kosten

Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro griffierechten als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Als u er niet uitkomt met deze regeling staat het u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

Hier vindt u het reglement klachtafhandeling paramedici en het reglement geschillencommissie paramedici.

Klachtenloket Paramedici                                                                                                                                                               E-mail: info@klachtenloket paramedici.nl                                                                                                                                  Tel: 030-3100929 ( bereikbaar van ma t/m vrij 9.00 tot 12.30 uur )

Klachten webwinkel

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)