Geplaatst op Geef een reactie

Covid-19

Richtlijnen voor ons team

 • De bekende maatregel geldt nog steeds. Het “geen hand schudden beleid” in de praktijk blijft van kracht.
 • Er wordt zoveel mogelijk op afspraak gewerkt. We vragen cliënten niet zonder afspraak binnen te lopen.
 • Ondersteunend personeel is opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te leven.
 • In wandelgangen en personeelsruimtes houden wij 1,5 meter afstand tot cliënten en tot elkaar.
 • Alleen gezonde medewerkers, zonder klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder andere personen met vergelijkbare klachten in de thuisomgeving, werken in de praktijk en met de patiënt(e). Voor aanvang van iedere werkdag wordt dit uitgevraagd.
 • Indien een medewerker klachten meldt, wordt de hiervoor opgestelde lokale procedure gevolgd en zal de agenda worden aangepast. Iedere cliënt wordt van tevoren op de hoogte gebracht indien deze situatie zich voordoet.
 • Voor en na het contact met de patiënt wordt handhygiëne toegepast door het wassen van de handen met zeep of door het gebruik van handalcohol.
 • Indien er een inkomend telefoontje zal zijn gebruikt de medewerkster haar eigen telefoon om op te nemen. Wil de patiënt een bepaalde medewerker spreken, dan zal de telefoon doorgeschakeld worden naar de juiste medewerker. Dit geldt uiteraard ook voor de uitgaande telefoontjes.
 • Medewerkers dragen korte mouwen in de praktijk i.v.m. het helpen van patiënten.

Afspraak maken

 • Patiënten die een afspraak maken krijgen standaard de belangrijke vraag “Heeft u last van koorts, hoesten, neusverkoudheid en of keelpijn of heeft iemand met wie u in een huis woont deze verschijnselen? Indien dit niet het geval is kan de afspraak worden ingepland. Wanneer dit wel het geval is, kan er helaas geen afspraak worden gepland.” 
 • Patiënten die een afspraak hebben staan worden één dag van te voren gebeld om de triage door te nemen. Na aanleiding van de triage zal worden besloten of de afspraak door kan gaan ja/nee.
 • Indien de patiënt moet afbellen i.v.m. klachten, ook als het betreft om een afspraak op dezelfde dag dan zullen wij voor de geannuleerde afspraak geen kosten in rekening brengen.
 • De agenda wordt zo ingericht dat er 30 minuten tussen iedere behandeling zit. Zodat de behandelkamer e.d. gereinigd kan worden. En ook om te voorkomen dat het te druk wordt in de praktijk.

Werkwijze in de praktijk

 • Direct voor aanvang van de behandeling wordt nogmaals de risico-inventarisatie op de klachten doorgenomen (temperatuur kan ook worden opgemeten indien nodig). Bij een vermoede van verhoging wordt kenbaar gemaakt dat de afspraak niet door kan gaan. Een vervolgafspraak is pas mogelijk als de ziekteverschijnselen niet meer aanwezig zijn.
 • Bij binnenkomst in de praktijk zal u worden verzocht gebruik te maken van desinfecterende hand gel.
 • In de wachtkamer wordt een onderlinge afstand van 1,5 meter gehouden. Dit betekent praktisch dat patiënten precies op afgesproken tijdstip moeten komen, alleen moeten komen.
 • Het aantal zitplaatsen in de wachtruimte hebben we beperkt, zodat we 1,5 meter tussenruimte kunnen waarborgen.
 • Tijdschriften in de wachtruimte zijn weggehaald om op deze manier contactoverdracht tussen patiënten te voorkomen.
 • Er zal geen drinken aangeboden worden. Wanneer dit wel wordt gedaan dan in wegwerpbekers.
 • Het verspreiden van druppels uit de mondkeelholte speelt een grote rol speelt bij de verspreiding van het Coronavirus, daarom geldt tijdens iedere behandeling binnen de 1,5 meter dat de behandelaar en de patiënt(e) niet onnodig met elkaar spreken. Dit wordt van tevoren aan de patiënt toegelicht.
 • Er zijn maximaal 2 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimte, namelijk de patiënt en de behandelaar en hierbij wordt een afstand aangehouden van 1,5 meter.
 • Behandelaren dragen mondkapjes tijdens iedere behandeling. Deze zal maximaal 3 uur achtereen gedragen worden.
 • Behandelaren dragen waar mogelijk handschoenen tijdens iedere behandeling. Handschoenen worden direct na de behandeling uitgetrokken en hierna wordt handhygiëne uitgevoerd, voordat de omgeving verder wordt aangeraakt.
 • Na de behandeling zullen alle oppervlakten, behandelbanken, apparatuur e.d. gereinigd worden nadat de patiënt de behandelruimte heeft verlaten.
 • Wij proberen om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de juiste maat bij: lingerie, postoperatieve bh’s, badmode of nachtmode. Indien bij het passen blijkt dat het niet de juiste maat is zal het gepaste artikel 72 uur apart worden gehangen voor deze weer wordt opgeborgen.
 • Wij vragen u om geen deurklinken aan te raken. Onze werknemers zullen de deuren voor u openhouden en dichtdoen.
 • Onze medewerkers maken meermaals per dag deurklinken, balies, bureaus, telefoons en dergelijke schoon.
 • In de behandelkamers, keuken en toilet wordt er gebruik gemaakt van papieren handdoekjes.
 • Na iedere pintransactie zal de pinautomaat worden gereinigd.
 • We stemmen de agenda’s zodanig af, dat het nooit te druk is in de praktijk.
 • Ons personeel neemt voldoende afstand van u en van elkaar.
 • De balie zal afgeschermd worden door plexiglas/transparant materiaal om een barrière te vromen tussen werknemer en patiënt.

Richtlijnen voor onze patiënten?

 • Onze praktijk neemt extra beschermende maatregelen, daarnaast vragen we u de onderstaande richtlijnen na te leven wanneer u de praktijk binnenkomt. Zo zijn we in staat alle patiënten op een veilige en verantwoorde wijze te ontvangen.
 • Wij vragen u de afspraak te verzetten als u hoest, niest, smaak-en reukverlies, keelpijn of koorts hebt. Ook indien er andere personen in de thuisomgeving zijn met dergelijke klachten.
 • U wordt verzocht gebruik te maken van desinfecterende hand gel bij binnenkomst.
 • Wij willen u verzoeken om alleen naar de behandeling te komen, wanneer u toch iemand meeneemt zullen we verzoeken of deze persoon buiten (als het kan in de auto) wil wachten, om zo te zorgen dat het niet te druk wordt in onze wachtkamer.
 • Wij vragen u maximaal 5 minuten vóór aanvangstijd naar de praktijk te komen, zodat het niet te druk wordt in de praktijk.
 • Wij vragen u om liever geen plaats te nemen in de wachtkamer, maar direct naar de behandelkamer door te lopen. Dit om extra drukte in de praktijk te voorkomen.
 • Toch te vroeg aanwezig in de praktijk? We vragen u in de auto (indien dit mogelijk is) of in de hal van het Maasstad ziekenhuis te wachten. Dit geldt ook voor diegene die een patiënt na de behandeling ophaalt. Iedereen dient zich aan het principe van social distancing te houden.
 • Het verspreiden van druppels uit de mondkeelholte speelt een grote rol speelt bij de verspreiding van het Coronavirus, daarom geldt tijdens iedere behandeling binnen de 1,5 meter dat de behandelaar en de patiënt(e) niet onnodig met elkaar spreken.
 • Uw jas/kleding hangt u op de daarvoor bestemde kapstok in de behandelkamer.
 • Recent aangeschafte lingerie, postoperatieve bh’s, badmode of nachtmode kunnen i.v.m. hygiëneregels niet worden geruild of worden ingenomen (met uitgang van borstprothesen).
 • We vragen u bij voorkeur thuis naar het toilet te gaan en het toilet van de praktijk zo min mogelijk te gebruiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *